Johnston Urbandale Soccer Club

Schedule
Saturday, September 7th, 2019
10:00 AM #6977365 U6C Urbandale Soccer Complex 5B map
U6F
10:00 AM #6977366 U6B Urbandale Soccer Complex 5A map
U6E
10:00 AM #6977367 U6D Urbandale Soccer Complex 5D map
U6A
11:00 AM #6977368 U6I Urbandale Soccer Complex 5C map
U6H
Saturday, September 14th, 2019
10:00 AM #6977369 U6E Urbandale Soccer Complex 5A map
U6D
10:00 AM #6977371 U6A Urbandale Soccer Complex 5B map
U6I
10:00 AM #6977370 U6F Urbandale Soccer Complex 5D map
U6B
11:00 AM #6977372 U6H Urbandale Soccer Complex 5C map
U6C
Saturday, September 21st, 2019
10:00 AM #6977375 U6D Urbandale Soccer Complex 5D map
U6F
10:00 AM #6977373 U6B Urbandale Soccer Complex 5B map
U6H
10:00 AM #6977374 U6A Urbandale Soccer Complex 5A map
U6E
11:00 AM #6977376 U6I Urbandale Soccer Complex 5C map
U6C
Saturday, September 28th, 2019
10:00 AM #6977378 U6C Urbandale Soccer Complex 5B map
U6B
10:00 AM #6977377 U6F Urbandale Soccer Complex 5A map
U6A
10:00 AM #6977379 U6E Urbandale Soccer Complex 5D map
U6I
11:00 AM #6977380 U6H Urbandale Soccer Complex 5C map
U6D
Friday, October 11th, 2019
6:30 PM #6977383 U6I Urbandale Soccer Complex 5C map
U6B
Saturday, October 12th, 2019
10:00 AM #6977387 U6H Urbandale Soccer Complex 5D map
U6E
10:00 AM #6977385 U6C Urbandale Soccer Complex 5C map
U6A
10:00 AM #6977386 U6B Urbandale Soccer Complex 5B map
U6D
11:00 AM #6977388 U6F Urbandale Soccer Complex 5C map
U6I
Sunday, October 13th, 2019
2:00 PM #6977381 U6D Urbandale Soccer Complex 5B map
U6C
2:00 PM #6977382 U6E Urbandale Soccer Complex 5A map
U6F
Saturday, October 19th, 2019
10:00 AM #6977390 U6F Urbandale Soccer Complex 5B map
U6H
10:00 AM #6977391 U6I Urbandale Soccer Complex 5A map
U6D
10:00 AM #6977389 U6E Urbandale Soccer Complex 5D map
U6C
11:00 AM #6977392 U6A Urbandale Soccer Complex 5C map
U6B
Monday, October 21st, 2019
6:00 PM #6977384 U6A Urbandale Soccer Complex 5C map
U6H